20 gulden - 1926 (Mev. 57-2 / AV 40) (kant A) 20 gulden - 1926 (Mev. 57-2 / AV 40) (kant B)