20 gulden - 1955 (Mev. 60-1 / AV 43) (kant A) 20 gulden - 1955 (Mev. 60-1 / AV 43) (kant B)